Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Msza św. Msza św. w kościele św. Andrzeja o 9.00, po której wyruszyła procesja do 4 ołtarzy:

· I przy figurze M.B. w Pieńkach – przygotowanie Pieńki Król. i B. Bór

· II przy Krzyżu k. Paszkiewicz – przygotowanie Mały Rudnik

· III przy GOK – przygotowanie Mały Rudnik

· IV przy Krzyżu k. Szkoły – przygotowanie Sztynwag i Ruda

fot. Sławomir Krajewski – www.fotosart.pl