Kolędy 2021/2022

Kolędy 2021/2022 – Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli.
1. 28.12.2021 – 13:30 Ruda domy przy drodze na Toruń od Chejnowskich do Rogowskich.
2. 29.12.2021 – 15:30 Ruda pod Gogolin od Kucharskich do Gąsiorowskich.
3. 30.12.2021 – 15:30 Pieńki Królewskie od Mucha i Biały Bór do Bilskiej oraz od Florczyk
do Narloch.
4. 02.01.2022 – 14:30 Mały Rudnik za torem od Maćkowiak i domy po prawej stronie drogi
w kierunku do Sikora oraz domy do Dąbrowskich, Lubańskich i część Rudy – domy obok
Rak.
5. 4.01.2022– 16:00 Biały Bór od Fierek, domy pod Hanowo i do Leśniczówki.
6. 5.01.2022 – 16:00 Biały Bór – lewa strona od Pasis do Zielke i do Gwóźdź.
7. 6.01.2022 – 14:30 Mały Rudnik za torem od Stankowskich do Chabiera, dalej do Kubera i
domy za Kubera.
8 . 7.01.2022 – 16:00 Biały Bór – prawa strona od Borowskich ( Tabor) domy w kierunku do
Kalamarskich i do Spychała.
9. 8.01.2022 – 10:00 Biały Bór od Dawid, Biały Bór ogródki działkowe, domy nad jeziorem
Rudnik i domy do Ptaszyńskich.
10. 9.01.2022 – 14:30 Mały Rudnik – przy drodze na Szynych od Jelonek ( bez domu
wielorodzinnego).
11. 11.01.2022 – 16:00 Pieńki Królewskie przy drodze od Sukiennik do Podosek –
Świerczyńskich i dalej do Iwanowskich.
12. 12.01.2022 – 16:00 Biały Bór od Rusak do Kamińskich.
13. 13.01.2022 – 16:00 Mały Rudnik – prawa strona przy drodze na Toruń od Rogowskich
do Górskich.
14. 14.01.2022 – 16:00 Mały Rudnik od Kardaś, dalej Maślanka, ośrodek zdrowia do Klimowicz.
15. 15.01.2022 – 13:00 Mały Rudnik od Paszkiewicz do Kłos.
16. 16.01.2022 – 14:30 Mały Rudnik od Dąbkowskich do Kaczor
17. 17.01.2022 – 16:00 Mały Rudnik 25A ( dom wielorodzinny przy drodze na Szynych) i Mały
Rudnik od Szmurło do Kalinowskich.
18. 18.01.2022 – 16:00 Sztynwag pod Gogolin.
19. 19.01.2022 – 16:00 Sztynwag od Głażewskich do Kościoła.
20. 20.01.2022 – 16:00 Mały Rudnik od Panek do Brach
21. 21.01.2022 – 16:00 Sztynwag od Cichockich do Napierała.
22. 22.01.2022 – 10:00 Pieńki Królewskie za lasem od Cerskiech.
23 23.01.2022 – 14:30 Biały Bór od Kuczwalskich do Witkowskich.
24. 24.01.2022 – 16:00 Kolędy na zamówienie.